Nieuws

Nationale Klimaatraadpleging 2023 van start!

Nationale Klimaatraadpleging 2023 gaat van start!

Moet Nederland waterstof kopen uit het buitenland? Of juist kleine kerncentrales hier bouwen? Of heeft een andere maatregel jouw voorkeur? In opdracht van de Tweede Kamer ontwikkelden de TU Delft en Populytics een landelijke raadpleging over het klimaat. Vanaf vandaag kunnen alle Nederlanders hun advies geven aan de politiek.

Klimaatverandering leidt steeds tot nieuwe keuzes en dilemma’s. Bijvoorbeeld doordat we minder fossiele energie kunnen gebruiken en het energiesysteem moet veranderen, en doordat we zelf duurzamer moeten consumeren.

De keuzes die nu gemaakt worden door de politiek hebben gevolgen voor iedereen die in Nederland woont en werkt. Daarom wil de Tweede Kamer graag advies krijgen van veel verschillende mensen via de Nationale Klimaatraadpleging 2023.

Kamerleden in gesprek met inwoners

De Kamerleden Raoul Boucke, Joris Thijssen en Silvio Erkens hebben meegedacht over het ontwerp van de raadpleging. “Het tegengaan van de gevaarlijke opwarming van de aarde is de grootste uitdaging van onze tijd,” aldus Raoul Boucke (D66). “We willen een eerlijke en rechtvaardige omslag naar een schone toekomst. Nu is de beurt aan inwoners en volksvertegenwoordigers om samen te bespreken hoe we die omslag het beste kunnen maken.”

Joris Thijssen (PvdA) voegt toe: “Mensen hebben dondersgoed door dat er snel actie ondernomen moet worden om verdere klimaatverandering te stoppen. Ik verwacht dat de gedeelde wijsheid van mensen die meedoen met de klimaatraadpleging zal laten zien dat zij in staat en bereid zijn om lastige keuzes te maken zodat iedereen de omslag naar een klimaatneutrale samenleving mee kan maken. Ik ben razend benieuwd wat eruit komt.”

Silvio Erkens van de VVD: “De Klimaatraadpleging is voor mij als volksvertegenwoordiger heel waardevol. Belangengroepen weten hun weg meestal wel te vinden naar den Haag. Via de raadpleging krijgt ook de burger een sterkere stem. Bovendien worden de deelnemers tijdens de raadpleging goed geïnformeerd over het hele plaatje waardoor zij een gebalanceerde afweging kunnen maken over hoe zij een schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem voor zich zien. Ik zie uit naar de resultaten!”

Neem plaats op de blauwe stoel in de Tweede Kamer

In de Nationale Klimaatraadpleging van 2023 kunnen Nederlanders als het ware op een van de blauwe stoelen in de Tweede Kamer plaatsnemen. De Klimaatraadpleging van 2023 gaat over twee onderwerpen.

Allereerst over keuzes die de Tweede Kamer moet maken over de energievoorziening van de toekomst. Gaan we kerncentrales bouwen, of gaan we biomassa gebruiken? Gaan we op veel plekken in het land CO2 en waterstof opslaan? En hoe gaan we in de toekomst onze huizen verwarmen? Bij elke keuze die de deelnemers maken krijgen zij informatie over hoe afhankelijk Nederland is van andere landen voor onze energie en wat de kosten zijn voor de samenleving.

Ten tweede gaat de raadpleging over wat een eerlijke verdeling is van grondstoffen gebruik tussen de huidige generaties en toekomstige generaties. Om onze huidige levensstijl te ondersteunen hebben we ieder jaar 7 keer de oppervlakte van Nederland nodig. Blijven Nederlanders en de rest van de wereldbevolking dit te lang doen? Dan raakt de aarde uitgeput en is er weinig tot niets meer over voor mensen in de toekomst. Moet de Tweede Kamer strengere maatregelen nemen zoals vervuilende keuzes duurder maken voor een eerlijkere grondstoffen verdeling? Bijvoorbeeld door vlees en zuivel duurder te maken. Of moet de overheid vervuilende keuzes verbieden? Bijvoorbeeld vliegen binnen 500 kilometer. Welke strengere maatregelen moet de Tweede Kamer nemen om te zorgen dat de aarde leefbaar blijft voor mensen in de toekomst? Hierover kunnen Nederlanders advies geven in de Landelijke Klimaatraadpleging.

Deelnemers krijgen uitgebreid de mogelijkheid om hun keuzes te motiveren en te nuanceren. Dit levert een scherp beeld op van hun waarden, zorgen en de kansen die zij zien.

Doe mee via: www.klimaatraadpleging.nl

Van 9 maart tot en met 21 april kunnen alle Nederlanders de politiek adviseren over klimaatbeleid.

Methode ontwikkeld door Nederlandse wetenschappers  

De raadpleging wordt uitgevoerd op basis van de innovatieve, wetenschappelijke methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze methode is ontwikkeld door wetenschappers van onder meer de TU Delft. Dit is de eerste keer dat de Tweede Kamer opdracht heeft gegeven voor een PWE-raadpleging en ook is het de eerste keer dat Tweede Kamerleden hebben meegedacht over het ontwerp van de raadpleging. De methode wordt nu ook in Peru en Noorwegen gebruikt om burgers te betrekken bij energiebeleid.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Energieraadpleging 2023 van start!

Energieraadpleging 2023 gaat van start!

Denk mee over het energiesysteem van de toekomst

Moet Nederland voor haar energie zo min mogelijk afhankelijk zijn van het buitenland? Of moeten we toch vooral voorkomen dat onze leefomgeving verandert? En onder welke voorwaarden is het een goed idee om nieuwe kerncentrales te bouwen? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert samen met Populytics een landelijke raadpleging om alle Nederlanders de kans te geven om hierover een advies te geven aan de politiek. Nederlanders kunnen hun advies geven tussen 3 en 24 februari.

Op de stoel van de regering

In de Landelijke Energieraadpleging van 2023 kunnen Nederlanders als het ware op de stoel van de regering plaatsnemen. Ze krijgen tien dingen te zien waar de overheid rekening mee kan houden in de energietransitie en vervolgens moeten burgers keuzes maken.

Daarna kunnen deelnemers de minister een advies geven over een aantal concrete systeemkeuzes rond het toekomstige energiesysteem en wat ze belangrijk vinden bij keuzes over kernenergie.

Deelnemers krijgen uitgebreid de mogelijkheid om hun keuzes te motiveren en te nuanceren. Dit levert een scherp beeld op van hun waarden, zorgen en de kansen die zij zien.

Doe mee via: energieraadpleging.nl

 

 

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Nieuwe collega’s: Welkom Charlotte Tuit, Tim Poppe, Mart van de Ven en Mark Beumer!

Nieuwe collega’s: Welkom Charlotte Tuit, Tim Poppe, Mart van de Ven en Mark Beumer!

We merken dat burgerparticipatie een steeds grotere rol krijgt bij politieke besluitvorming. En, dat de overheid steeds vaker kiest voor de Participatieve Waarde Evaluatie om burgerparticipatie te faciliteren. Zowel bij besluiten over klimaat en energie als bij besluiten binnen de zorg. Daarnaast wordt de PWE-methode ook steeds vaker ingezet bij andere vraagstukken zoals beleid rond zondagsrust en defensie en zien we mogelijkheden besluitvormers te helpen met bijvoorbeeld migratievraagstukken. Supertof! Om dit allemaal te kunnen aanpakken, is het alweer tijd voor een teamuitbreiding! Hieronder een kleine introductie. 

Als eerst verwelkomen we Charlotte terug na haar afstudeerstage. Ze deed onderzoek naar de gezichtsvaliditeit van de PWE en mag haar resultaten binnenkort presenteren en haar ingenieurstitel ophalen. We zijn hartstikke trots op haar en ook ontzettend blij dat ze nu bij ons blijft en aan de slag gaat als onderzoeker! 

Tim doet de studie Complex Systems Engineering and Management aan TU Delft en zal de aankomende maanden aan de slag gaan als stagiair. Tim zei over zijn keuze voor Populytics als stageplek: “Het is een relatief klein bedrijf maar de opdrachten die jullie uitvoeren hebben een significante impact op de maatschappij. PWE is een methode die meermaals in college is behandeld en het trok mijn aandacht om meer te weten te komen over hoe burgers worden betrokken rondom de besluitvorming over complexe vraagstukken.” 

Mart doet de studie Engineering and Policy Analysis en loopt zijn afstudeerstage bij ons. Tijdens zijn stage gaat hij zich focussen op het verwerken van zeer complexe en grote vraagstukken in een behapbare PWE. Hierbij kijkt hij onder andere naar de rol die experts daarin spelen. Zelf zegt hij over de aankomende periode: “Ik heb veel zin om in een toegankelijk, open en jong bedrijf aan de slag te gaan. Het geeft mij ondersteuning én toegang tot veel kennis die ik goed kan gebruiken in mijn thesis. In de PWE’s zie ik veel toekomst, en ik ben dan ook trots dat ik daar mijn steentje aan bij mag gaan dragen. 

Als laatste verwelkomen we ook Mark. Hij zal de functie van onderzoeker en communicatiespecialist op zich nemen. Met Mark diversifiëren de achtergronden van ons team verder. Hij studeerde Logica waar hij heeft berekend hoeveel oneindig plus 1 is (voor meer informatie hierover toch echt Mark zelf vragen 😉). Ook won hij als laatste Nederlander het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Allebei behoorlijke prestaties! Hij heeft ook een achtergrond in duurzaamheid. Zo heeft hij zich de afgelopen tien jaar ingezet voor een duurzame en circulaire wereld. Daarbij presenteerde hij bij BNR Nieuwsradio jarenlang het duurzaamheidsnieuws.  

Ook bij ons werken? Bekijk onze vacatures.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Blog

Eerste resultaten van PWE raadpleging met burgerparticipatie over klimaatbeleid in Gelderland zijn binnen

Eerste resultaten van PWE raadpleging met burgerparticipatie over klimaatbeleid in Gelderland zijn binnen

Begin deze maand ging de raadpleging over klimaatbeleid in Gelderland online. Inmiddels zijn de eerste resultaten binnen. Hieronder zullen we er een aantal benoemen. 

Mannen zijn een stuk positiever over zonne-energie dan vrouwen en ouderen zijn positiever over het duurzamer maken van de landbouw dan jongeren. Daarnaast zijn dat het voornamelijk vrouwen die willen inzetten op het minder verspillen van voedsel en op het uitbreiden en beschermen van bossen. Praktisch geschoolden zouden eerder kiezen voor het ondersteunen van duurzame plannen in de bouw in tegenstelling tot hoogopgeleiden. 

Wat verder opvalt is dat mensen met verschillende meningen, toch dezelfde waarden onderschrijven. Tijdens onze raadplegingen kunnen deelnemers niet alleen een advies geven aan de provincie, maar ze kunnen ook argumenten geven voor hun advies. Daarbij zien we dat groep die het volstrekt met elkaar oneens lijken te zijn toch bepaalde waarden en principes delen. Deze gedeelde waarden kunnen de basis vormen voor beleid en voor een gesprek tussen bewoners. Meer resultaten en inzichten zullen we delen na de afronding van het onderzoek. 

Tot nu toe hebben 2.200 inwoners aan de raadpleging meegedaan.

Omroep Gelderland schreef een artikel over ons onderzoek en de eerste resultaten. Het artikel kun je hier vinden: https://www.gld.nl/nieuws/7735942/mannen-willen-liever-zonneparken-dan-vrouwen

Deel dit artikel

Meer nieuws

Blog

MIRT debat 2022: Lisa van Ginneken spreekt over de meerwaarde van PWE ten opzichte van de MKBA

MIRT debat 2022: Lisa van Ginneken spreekt over de meerwaarde van PWE ten opzichte van de MKBA

Een maand geleden spraken wij Kamerlid Lisa van Ginneken over de meerwaarde die PWE kan hebben bij het beoordelen van infrastructuurbeleid ten opzichte van de MKBA.

In het Kamerdebat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) vroeg zij aan minister Harbers hoe PWE zou kunnen worden gebruikt in de beoordeling van MIRT projecten. Minister Harbers zegde toe om hierop terug te komen in het najaar.

De PWE biedt aanvullende informatie omdat effecten van infrastructuurbeleid vanuit een ander perspectief worden gewaardeerd dan in de MKBA. In de MKBA wordt er gekeken naar hoe Nederlanders in hun consumentenkeuzes effecten van infrastructuurbeleid waarderen. Hoe waarderen zij bijvoorbeeld reistijdwinsten en kosten als zij keuzes maken als automobilist? Hoe waarderen zij geluidsoverlast bij het kopen van een huis? In de PWE waarderen we effecten van overheidsbeleid door aan burgers te vragen hoe zij vinden dat de overheid effecten ten opzichte van elkaar moet waarderen. Onderzoek laat zien dat mensen als consument en burger hele andere voorkeuren hebben en dat infrastructuurprojecten anders scoren in een PWE of een MKBA

Ten tweede kan een PWE meerwaarde hebben in debatten over strategische keuzes rond infrastructuurbeleid. In een PWE kunnen burgers nadenken over hoe het mobiliteitssysteem van de toekomst er volgens hen uit zou moeten zien, welke waarden daarin moeten worden geborgd en welke projecten hierbij passen. Dit kan als basis dienen voor een strategische dialoog tussen Kamerleden.

Bekijk hieronder de bijdrage van Lisa van Ginneken over PWE.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Blog

PWE raadpleging over klimaatbeleid in Gelderland nu online!

PWE raadpleging over klimaatbeleid in Gelderland nu online!

Het eerste burgerberaad van Gelderland ging vorige week van start. Dit is het derde burgerberaad waar Populytics bij betrokken is. Net als in Gemeente Súdwest-Fryslân en Regio Foodvalley bestaat het burgerberaad uit een combinatie van een grootschalige online raadpleging waaraan alle Gelderlanders kunnen meedoen (het maxi-publiek) en een burgerforum (het mini-publiek).

Bij de online raadpleging krijgen deelnemers onder andere maatregelen uit het Gelders klimaatplan te zien. De deelnemers adviseren vervolgens welke maatregelen provincie Gelderland moet kiezen. Hierbij wordt ook om een motivering van het advies gevraagd.

Aan het einde van de raadpleging vragen we of de deelnemers ook mee willen doen aan het burgerforum. Het forum bestaat uit 150 Gelderlanders en komt in het najaar 4 keer een dag bij elkaar. Het burgerforum wordt begeleid door Moventum en Companen en geeft een advies aan de provincie op basis van de resultaten van de online raadpleging en met kennis en advies van (klimaat)experts die ze zelf mogen uitnodigen.

In de eerste week hebben 1500 Gelderlanders een advies gegeven. Hun beoordeling van de online raadpleging is zeer positief. Het aantal deelnemers is al hoger dan het aantal burgers dat een advies had gegeven aan het Klimaatburgerberaad in Ierland (dit waren er 1200 van de 5 miljoen inwoners). Een belangrijke reden waarom het betrekken van het maxi-publiek een stuk beter werkt dan bij andere burgerberaden is dat we het maxi-publiek betrekken via de PWE-raadplegingsmethode die goed aansluit bij participatiebehoeften van burgers. Lees meer tips over het organiseren van burgerberaden in deze blog.

Deel dit artikel

Nieuws

We zijn op zoek naar een gezellige en gedreven stagiair(e)!

We zijn op zoek naar een gezellige en gedreven stagiair(e)!

Word jij onze nieuwe stagiair(e)? Bij ons word je onderdeel van een dynamische en snelgroeiende start-up en werk je in een gedreven, energiek en jong team van filosofen, economen, softwareontwikkelaars en een verdwaalde natuurkundige. Bij ons is de sfeer informeel en ontspannen maar wel professioneel.  

Wat kan je precies verwachten van je stage bij Populytics? Wat doe je en wat leer je? Onze stagiaire Charlotte Tuit vertelt het je graag zelf 🙂

“Hoi, Ik ben Charlotte Tuit en ik loop mijn afstudeerstage voor de master ‘Complex Systems Engineering and Management’ bij Populytics. Hiervoor heb ik de bachelor ‘Technische Bestuurskunde’ gedaan, ook aan de TU Delft. Tijdens mijn stage ben ik erachter gekomen hoe ik de kennis van mijn studie kan toepassen in de praktijk. Zo heb ik een bijdrage mogen leveren aan de probleemdefinitie van een opdrachtgever door verschillende gesprekken met stakeholders bij te wonen. Dit is precies waar Populytics zo sterk in is, we vormen de brug tussen verschillende stakeholders waaronder burgers en beleidsmakers. Daarnaast heb ik door mijn data-analyse skills kunnen helpen met het schrijven van eindrapporten. Hierbij heb ik veel vertrouwen van het team ervaren en kon ik altijd terecht met vragen.  

Tijdens mijn stage ben ik het meest betrokken bij een project rondom Schiphol. Het doel van dit project is om de participatievoorzieningen en de informatievoorzieningen van de omwonenden beter te kunnen prioriteren aan de hand van de Participatieve Waarde Evaluatie. Dit project is ook onderdeel van mijn afstudeerscriptie. Daarnaast heb ik de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan andere projecten om zo mijn horizon te verbreden. Het team van Populytics is jong, hardwerkend, ambitieus en hecht. Hierdoor voelde ik me er gelijk op m’n plek. Dit alles maakt het stage lopen bij Populytics een heel leerzame toevoeging aan mijn afstuderen. Ik kan het iedereen aanraden!”

Dus… Ben jij ondernemend, trek je verantwoordelijkheden naar je toe, werk je graag samen met anderen en vind je het gezellig om af en toe mee te borrelen? Bekijk dan snel de vacature!

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Mijlpaal voor inclusievere burgerparticipatie: onze raadplegingen zijn nu meertalig!

Mijlpaal voor inclusievere burgerparticipatie: onze raadplegingen zijn nu meertalig!

Woohoo! Onze raadplegingen zijn nu ook beschikbaar in het Engels en Spaans!
Weer een enorme mijlpaal bereikt met het softwareteam 😊 En daar zijn we heel blij mee. We kunnen nu onze raadplegingen in meerdere talen aanbieden. Dit maakt ons platform en daarmee ook burgerparticipatie nog inclusiever. Ook opent het de deuren voor internationale raadplegingen! Onze software developer Kanat Tabaldiev vertelt over het proces:

“Converting the app to multilingual is a long story. We wanted to make the app multilingual from the beginning but we could not invest enough time into it yet to make it happen. In the beginning of 2022 we tried again. This time with success! Eventually we will be able to support 150 languages, though right now we support only three of them, Dutch, English and Spanish. It was a lot of work but I am very happy we were able to make it happen!”

Met trots kunnen we vertellen dat ook de eerste meertalige raadpleging inmiddels online staat. De raadpleging gaat over de eventuele herstructurering van de financiering van wetenschappelijk onderzoek en is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Voor meer informatie en deelname: Raadpleging Onderzoeksfinanciering – De Jonge Akademie

Daarnaast is Karen Trujillo Jara op dit moment een Spaanstalige PWE aan het maken voor COVID-19 beleid in Peru. Super tof!

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Dubbel feest!

Dubbel feest!

 

We hebben iets te vieren! Zodra het tijd is voor de feestdagen hebben we bij Populytics een extra feestje. Populytics is namelijk jarig en 1 jaar geworden! Deze mijlpaal willen we natuurlijk graag met je delen.  

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd en hebben we met behulp van meer dan 50.000 Nederlanders, organisaties, bedrijven en overheidsorganen geadviseerd over hun beleid. En dat is niet niks! We vielen met onze projecten ook op in de media. Zo verscheen deze zomer ons onderzoek over coronamaatregelen veelvoudig in de nationale media. Met als hoogtepunt een bericht in de Linda over onze raadpleging over het medische keuren van rijbewijshouders 🙂. 

Maar ook binnen de organisatie is er veel gebeurd. Zo hebben we in Leiden ons eerste kantoor geopend en hebben we de eerste vaste medewerkers in dienst kunnen nemen. Daarnaast hebben we een hoogtepunt gehad met onze software developers waarbij we onze software vanaf de grond hebben opgebouwd én nu een schaalbare eerste versie van het platform Wevaluate hebben gecreëerd! 

Het jaar is voorbijgevlogen, en dat komt mede dankzij alle mensen die net als ons geloven in de voordelen van het betrekken van burgers bij beleidsvorming. Vandaar dat we onze partners in het zonnetje willen zetten: TU Delft, Public Mediation, Councyl en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid. Bedankt voor jullie steun en de samenwerking! 

En natuurlijk bedanken we alle mensen die mee hebben gedaan aan de onderzoeken en zo hun visies, ideeën en afwegingen met ons deelden. We kunnen niet wachten om nog meer input van jullie te krijgen met de inzet van Wevaluate in het komende jaar.  

Nu is het tijd om even te ontspannen en (na) te genieten. We wensen iedereen prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling! 

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Minister Visser biedt resultaten Populytics raadpleging Medische Rijgeschiktheid aan Tweede kamer aan

Minister Visser biedt resultaten Populytics raadpleging Medische Rijgeschiktheid aan Tweede kamer aan

 

Vandaag bood Minister Visser van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het rapport van de Populytics raadpleging over het medische keuren van rijbewijshouders aan de Tweede kamer kamer. In dit rapport staan de resultaten van een raadpleging waarin 6681 Nederlanders adviseren over het medisch keuren van rijbewijshouders.

Download hier het rapport met de resultaten van deze raadpleging.

Sommige mensen kunnen vanwege hun gezondheid minder veilig autorijden. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze minder goed kunnen zien of reageren op hun omgeving, of medicijnen gebruiken waardoor ze minder alert zijn. Om erachter te komen wie moeite heeft met veilig autorijden bestaat het stelsel medische rijgeschiktheid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde te weten komen in hoeverre dit stelsel volgens burgers zou moeten worden gewijzigd. Daarom organiseerde Populytics in de zomer van 2021 een grootschalige raadpleging waar 6.881 burgers aan meededen. Deelnemers adviseerden over de huidige inrichting van het stelsel en zeven opties waarop het stelsel kan worden aangepast.

De raadpleging rond het stelsel medische rijgeschiktheid werd ook door deelnemers goed beoordeeld. 75% van de deelnemers vond dit een goede manier om Nederlanders te betrekken bij keuzes over wetten en regels en 78% van de deelnemers vondt dat de overheid onze raadplegingsmethode vaker moet inzetten om Nederlanders te betrekken bij overheidsbeleid.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Blijf up-to-date
Onze nieuwsbrief ontvangen? Vul hier je e-mailadres in.

    Wil je vaker meedoen aan onze onderzoeken?
    Klik dan hier om je in te schrijven.