Nieuws

Nationale Klimaatraadpleging 2023 van start!

Nationale Klimaatraadpleging 2023 gaat van start!

Moet Nederland waterstof kopen uit het buitenland? Of juist kleine kerncentrales hier bouwen? Of heeft een andere maatregel jouw voorkeur? In opdracht van de Tweede Kamer ontwikkelden de TU Delft en Populytics een landelijke raadpleging over het klimaat. Vanaf vandaag kunnen alle Nederlanders hun advies geven aan de politiek.

Klimaatverandering leidt steeds tot nieuwe keuzes en dilemma’s. Bijvoorbeeld doordat we minder fossiele energie kunnen gebruiken en het energiesysteem moet veranderen, en doordat we zelf duurzamer moeten consumeren.

De keuzes die nu gemaakt worden door de politiek hebben gevolgen voor iedereen die in Nederland woont en werkt. Daarom wil de Tweede Kamer graag advies krijgen van veel verschillende mensen via de Nationale Klimaatraadpleging 2023.

Kamerleden in gesprek met inwoners

De Kamerleden Raoul Boucke, Joris Thijssen en Silvio Erkens hebben meegedacht over het ontwerp van de raadpleging. “Het tegengaan van de gevaarlijke opwarming van de aarde is de grootste uitdaging van onze tijd,” aldus Raoul Boucke (D66). “We willen een eerlijke en rechtvaardige omslag naar een schone toekomst. Nu is de beurt aan inwoners en volksvertegenwoordigers om samen te bespreken hoe we die omslag het beste kunnen maken.”

Joris Thijssen (PvdA) voegt toe: “Mensen hebben dondersgoed door dat er snel actie ondernomen moet worden om verdere klimaatverandering te stoppen. Ik verwacht dat de gedeelde wijsheid van mensen die meedoen met de klimaatraadpleging zal laten zien dat zij in staat en bereid zijn om lastige keuzes te maken zodat iedereen de omslag naar een klimaatneutrale samenleving mee kan maken. Ik ben razend benieuwd wat eruit komt.”

Silvio Erkens van de VVD: “De Klimaatraadpleging is voor mij als volksvertegenwoordiger heel waardevol. Belangengroepen weten hun weg meestal wel te vinden naar den Haag. Via de raadpleging krijgt ook de burger een sterkere stem. Bovendien worden de deelnemers tijdens de raadpleging goed geïnformeerd over het hele plaatje waardoor zij een gebalanceerde afweging kunnen maken over hoe zij een schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem voor zich zien. Ik zie uit naar de resultaten!”

Neem plaats op de blauwe stoel in de Tweede Kamer

In de Nationale Klimaatraadpleging van 2023 kunnen Nederlanders als het ware op een van de blauwe stoelen in de Tweede Kamer plaatsnemen. De Klimaatraadpleging van 2023 gaat over twee onderwerpen.

Allereerst over keuzes die de Tweede Kamer moet maken over de energievoorziening van de toekomst. Gaan we kerncentrales bouwen, of gaan we biomassa gebruiken? Gaan we op veel plekken in het land CO2 en waterstof opslaan? En hoe gaan we in de toekomst onze huizen verwarmen? Bij elke keuze die de deelnemers maken krijgen zij informatie over hoe afhankelijk Nederland is van andere landen voor onze energie en wat de kosten zijn voor de samenleving.

Ten tweede gaat de raadpleging over wat een eerlijke verdeling is van grondstoffen gebruik tussen de huidige generaties en toekomstige generaties. Om onze huidige levensstijl te ondersteunen hebben we ieder jaar 7 keer de oppervlakte van Nederland nodig. Blijven Nederlanders en de rest van de wereldbevolking dit te lang doen? Dan raakt de aarde uitgeput en is er weinig tot niets meer over voor mensen in de toekomst. Moet de Tweede Kamer strengere maatregelen nemen zoals vervuilende keuzes duurder maken voor een eerlijkere grondstoffen verdeling? Bijvoorbeeld door vlees en zuivel duurder te maken. Of moet de overheid vervuilende keuzes verbieden? Bijvoorbeeld vliegen binnen 500 kilometer. Welke strengere maatregelen moet de Tweede Kamer nemen om te zorgen dat de aarde leefbaar blijft voor mensen in de toekomst? Hierover kunnen Nederlanders advies geven in de Landelijke Klimaatraadpleging.

Deelnemers krijgen uitgebreid de mogelijkheid om hun keuzes te motiveren en te nuanceren. Dit levert een scherp beeld op van hun waarden, zorgen en de kansen die zij zien.

Doe mee via: www.klimaatraadpleging.nl

Van 9 maart tot en met 21 april kunnen alle Nederlanders de politiek adviseren over klimaatbeleid.

Methode ontwikkeld door Nederlandse wetenschappers  

De raadpleging wordt uitgevoerd op basis van de innovatieve, wetenschappelijke methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze methode is ontwikkeld door wetenschappers van onder meer de TU Delft. Dit is de eerste keer dat de Tweede Kamer opdracht heeft gegeven voor een PWE-raadpleging en ook is het de eerste keer dat Tweede Kamerleden hebben meegedacht over het ontwerp van de raadpleging. De methode wordt nu ook in Peru en Noorwegen gebruikt om burgers te betrekken bij energiebeleid.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Blijf up-to-date